Podmínky zapůjčení vozidel, zpracování osobních údajů

1.) vozidlo je zapůjčeno na osobu uvedenou ve smlouvě a nelze ho dále půjčovat osobě třetí

2.) vozidlo je půjčeno čisté a s plnou nádrží PHM. Bez ohledu na počet ujetých km dotankuje řidič před vrácenímvozu plnou nádrž

3.) neprodleně informovat majitele v případě technické závady nebo pojistné události na tel: 602 563 067

4.) jízda v náročném terénu vyžaduje od řidiče zkušenosti a praxi, z těchto důvodů není bez přítomnosti zástupce majitele vozu dovolena

5.) vozidlo je nájemci předáno čisté a v bezvadném technickém stavu bez jakýchkoliv zjevných vad a poškození, před půjčením vozu byl nájemce seznámen s jeho obsluhou, ve vozidle je zakázáno kouřit

6.) nájemce bere na vědomí, že není majitelem vozidla a nesmí vozidlo, ani jeho části nabízet k prodeji

7.) smlouva může být zrušena ze strany majitele okamžitě bez udání důvodu

8.) za veškeré porušení pravidel silničního provozu a škody na majetku v době nájmu vozidla plně odpovídá nájemce, zejména jízda pod vlivem alkoholu je zakázána

9.) Vozidlo je havarijně pojištěno. Spoluúčast 5% (min. 5 000,- Kč) na havárii,  poškození, zničení , odcizení a nebo snížení pojistného plnění  uhradí  nájemce pronajímateli v plné výši. Za škody na vozidle, které odmítne hradit pojišťovna ( havarijní a zákonné pojištění ) v době pronájmu vozidla plně odpovídá nájemce. V případě poškození

nákladového prostoru / popřípadě vnitřních stran dveří hradí škodu nájemce v plném rozsahu.

10.) Vozidlo bez souhlasu majitele nesmí opustit území České Republiky.

 

Osobní údaje:

 V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, beru tímto na vědomí a souhlasím, že mé osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa budou zpracovány společností UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora.

Byl jsem informován že:

 Tento souhlas je platný po dobu 5 let anebo do jeho odvolání.

 Odvolání může být učiněno kdykoliv, a to písemným oznámení na tuto adresu: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora nebo na následující emailovou adresu: